Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΡΟΛΩΝ

GMC3 by Mastrochristos

Το σύστημα ψύξης των ρολών αλουμινίου της ELVAL με την ανόπτηση τους. Αποτελείται από διαμορφωμένες λαμαρίνες και πλαίσιο από κοιλοδοκούς.Το εσωτερικό του έχει διαμορφωθεί και επεξεργαστεί με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αέρα.