Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Στραντζα CNC

GMC3 by Mastrochristos

Κατασκευάζουμε στρανζαριστά κομμάτια σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας. Παράγουμε από μεμονωμένα κομμάτια, έως μικρές ή και μεγάλες σειρές. Η στραντζόπρεσσα CNC πληροί όλες τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης παραγωγής:

  • ? CNC ελεγχόμενη επεξεργασία τεμαχίου εργασίας
  • ? Μόνιμη ελεγχόμενη παρακολούθηση της διαδικασίας κάμψης με microprocessor
  • ? ακριβή και σταθερή γωνία κάμψης σε όλο το μήκος του τεμαχίου
  • ? παραλληλισμό της κάμψης
  • ? ακριβή τοποθέτηση εγκοπών...
  • και όλα αυτά σε μήκος εργασίας έως 4.0m