Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Σκαλες

GMC3 by Mastrochristos

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Η χωροθέτηση μιας σκάλας καθορίζεται από τις απαιτήσεις  χρηστικότητας, λειτουργικότητας, αισθητικής και ασφάλειας. Οι κύριας χρήσης σκάλες τοποθετούνται με τρόπο που να είναι εύκολα εντοπίσιμες και προσπελάσιμες, σε θέσεις με ορατότητα. Πλατύσκαλα με ικανοποιητικές διαστάσεις είναι απαραίτητα στην αρχή και στο τέλος της σκάλας ή κάθε κλάδου της. Αποτελούν αντιληπτικά, αισθητικά και λειτουργικά στοιχεία της σκάλας. Χρησιμεύουν για στάση, στιγμιαία ανάπαυση ή προσαρμογή στις απαιτήσεις κίνησης της σκάλας ή του διαδρόμου. Η γνώση των διαδρομών, που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες κατά την κίνηση τους στις σκάλες είναι αναγκαία. Βοηθά στον προσδιορισμό της χωροθέτησης, της γεωμετρίας, της μορφής, του φωτισμού και του προσανατολισμού της σκάλας, αλλά και της αναμενόμενης φθοράς των βαθμίδων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ο χώρος σχεδιάζεται με βάση το χρήστη και τη χρήση. Τα μετρικά μεγέθη και οι δυνατότητες του χρήστη καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές των διαδρομών, των χαράξεων, των κατασκευών και του εξοπλισμού. Θεμελιώδεις παραμέτρους σχεδιασμού μιας σκάλας αποτελούν:

  • Ο αριθμός των χρηστών της. Εξαρτάται από τη χρήση του κτιρίου και την επιφάνεια ή τη δυναμικότητά του
  • Ο χρόνος άφιξης-αναχώρησης των χρηστών (περίοδοι αιχμής)
  • Οι ελάχιστες διαστάσεις που απαιτούνται από τους κανονισμούς
  • Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των διαδοχικών ορόφων
  • Η δυνατότητα ή η πιθανότητα χρήσης από ανθρώπους με κινητικές δυσχέρειες, όπως ανάπηροι ασθενείς, παιδιά κτλ
  • Η διαθέσιμη επιφάνεια σε κάθε όροφο
  • Η χρήση της σκάλας (κύρια ή  βοηθητική)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
Οι σκάλες αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα διαμόρφωσης της αισθητικής  του συνόλου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η σκάλα αποτελεί το αισθητικό και λειτουργικό κέντρο της διαμόρφωσης. Η αισθητική πρέπει να εξυπηρετεί την ασφαλή χρήση της κατασκευής ή τουλάχιστον να μην την εμποδίζει, προκύπτει μια μεθοδολογία σχεδιασμού που ιεραρχεί συνδυασμούς  επιλογών αισθητικής και προδιαγραφών για κίνηση των χρηστών με  ασφάλεια και άνεση, λαμβάνοντας υπόψη  παραμέτρους κόστους (υλικά και τρόπος κατασκευής, συντήρηση κτλ.). Γενικά, επιλέγονται  υλικά  ή από- χρώσεις, που εξυπηρετούν τη διακριτότητα, ώστε να μη συγχέεται με άλλες κατασκευές, δάπεδα, διαδρόμους κτλ. Η σκάλα πρέπει να διακρίνεται από το περιβάλλον της με το είδος, την υφή ή την απόχρωση των υλικών της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ
Η κίνηση σε σκάλα απαιτεί αλλαγή του ρυθμού του βηματισμού και αυξημένη προσοχή. Βεβιασμένες ενέργειες, έντονη ψυχική φόρτιση, μεταφορά ογκωδών ή βαρέων αντικειμένων κτλ δεν επιτρέπουν άνετη κίνηση και αυξάνουν τους κινδύνους ατυχημάτων. Μια σκάλα με ενιαία και χωρίς διακοπές απόχρωση και υφή επένδυσης προκαλεί σύγχυση, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης, ενώ υπό συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού, όπως ο χαμηλός ή ο ομοιόμορφος φωτισμός, καθίσταται επικίνδυνη για οποιονδήποτε χρήστη. Ζώνες με αισθητή διαφοροποίηση απόχρωσης και υφής είναι απαραίτητο να προβλέπονται τουλάχιστον στην πρώτη και στην τελευταία βαθμίδα κάθε σκάλας. Η πρόβλεψη τους σε όλες τις βαθμίδες βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες χρήσης της σκάλας.

Με γνώμονα τα τέσσερα αυτά στοιχεία, η επιλογή της σκάλας για κάθε χώρο μπορεί να γίνει εύκολα.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΚΑΛΑΣ