Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Συγκολλησεις

GMC3 by Mastrochristos

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του άρτια εξοπλισμένου εργαστήριου μας και της αποθήκης υλικών, μπορούμε να προσφέρουμε εργασίες συγκόλλησης σε διαδικασία :

  • WIG (σωλήνες και ελάσματα)
  • MAG (Ελάσματα)
  • MIG (Ελάσματα)
  • Οξυγονοκόλληση (Σωλήνες)
  • Ε- Ηλεκτρόδιο (ελάσματα + σωλήνες)

Εργασίες συγκόλλησης σε διάφορα μέταλλα :

 

  • Χάλυβας
  • ανοξείδωτος χάλυβας (INOX)
  • αλουμίνιο
  • χαλκός