Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Συγκολλησεις

GMC3 by Mastrochristos

Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του άρτια εξοπλισμένου εργαστηρίου μας και της αποθήκης υλικών, μπορούμε να προσφέρουμε εργασίες συγκόλλησης σε διαδικασία:

  • WIG (σωλήνες και ελάσματα)
  • MAG (Ελάσματα)
  • MIG (Ελάσματα)
  • Οξυγονοκόλληση (Σωλήνες)
  • Ε- Ηλεκτρόδιο (ελάσματα + σωλήνες)

Εργασίες συγκόλλησης σε διάφορα μέταλλα:

  • Χάλυβας
  • Ανοξείδωτος χάλυβας (INOX)
  • Αλουμίνιο
  • Χαλκός