Υποστήριξη Σχεδίαση Κατασκευή Τοποθέτηση - Όλα από μια πηγή!

Βιομηχανικοι εξοπλισμοι

GMC3 by Mastrochristos

 Βιομηχανικοί εξοπλισμοί

Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε βιομηχανικούς εξοπλισμούς και ειδικές κατασκευές. Βιομηχανικοί εξοπλισμοί, ειδικά μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις ή ειδικές κατασκευές, όπως π.χ. για την παραγωγή τροφίμων, ποτών, φαρμάκων, χημικών ουσιών. Προσφέρουμε τόσο την μηχανική παραγωγή των επιμέρους εξαρτημάτων και συγκροτημάτων, καθώς και τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και εγκατάσταση ειδικών κατασκευών και εξοπλισμών, με παράδοση, στην εμπειρία, την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Η υπό την επίβλεψη των μηχανικών μας κατασκευή και εγκατάσταση, εγγυάται την άψογη σε όλα τα στάδια υλοποίηση και εφαρμογή.